Postuar më: 03 Prill 2017

PROGRAMI INTERREG MED SHPALL THIRRJEN E TENDERIMIT PËR VLERËSIMIN OPERACIONAL

Dokumentet e bashkangjitur

Programi Interreg MED shpall një thirrje tenderimi  me qëllim kryerjen e vlerësimit operacional të programit.  

Nën kuadrin e Planit të Vlerësimit, qëllimi i përgjithshëm i këtij vlerësimi operacional është të vlerësohet efiktiviteti dhe efikasiteti i menaxhimit dhe zbatimit të Programit.

Afati për të dërguar ofertat tuaja: E Enjte 20 Prill 2017, ora 16:00 (GMT+1)

Për informacione më të detajuara lutem referoni në linkun: http://interreg-med.eu/en/news-events/news/detail/actualites/call-for-tenders-for-the-operational-evaluational-of-the-interreg-med-programme-1/