Postuar më: 28 Prill 2017

PROGRAMI INTERREG IPA II CBC ITALI-SHQIPËRI-MALI I ZI AFATI PO AFRON. THIRRJA E PARË PËR PROJEKT PROPOZIME

Dokumentet e bashkangjitur

Kanë mbetur edhe dy javë nga përfundimi i afatit për aplikime në kuadër të thirrjes së parë të Programit Interreg IPA II CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi. Data përfundimtare është 15 Maj 2017 dhe nuk janë planifikuar shtyrje të këtij afati. Aplikimet mund të bëhen nëpërmjet Sistemit Elektronik të Monitorimit të Programit (eMS) qe mund të aksesohet në linkun www.italy-albania-montenegro.eu.

Dëshira e përbashkët e Autoriteteve të Progamit është të financohen projekte me një impakt të fortë në territorin tonë, projekte që do të krijonë baza për integrim konkret dhe nisma të përbashkëta për zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës të tre vendeve pjesëmarrës në këtë Program.

Për më shumë informacione, gjeni bashkëlidhur njoftimin për shtyp publikuar në këtë link:

http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7456-italy-albania-montenegro-prossima-la-scadenza-del-primo-bando

Ju urojmë suksese në aplikimet tuaja.