Postuar më: 11 Maj 2017

Programi Interreg IPA II CBC Itali-Shipëri-Mali i Zi / SHTYHET AFATI PËR APLIKIM

Programi Interreg IPA II CBC Itali-Shipëri-Mali i Zi

SHTYHET AFATI PËR APLIKIM

 

Ministria e Integrimit Evropian njofton se është miratuar shtyrja e afatit për projekt propozime në kuadër të Programit Interreg IPA II CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi. Ju bëjmë me dije se afati i ri për aplikim është data 30 maj 2017 dhe nuk parashikohen shtyrje të mëtejshme.

 

Aplikimet mund të bëhen nëpërmjet Sistemit Elektronik të Monitorimit të Programit (eMS) që mund të aksesohet nëpërmjet linkut www.italy-albania-montenegro.eu.

 

Duke ju uruar suksese, Ju ftojmë të bëni aplikimet tuaja brenda afatit të caktuar. Për çdo informacion mund t’i drejtoheni Sekretariat të Përbashkët të Programit në e-mailin: js@Italy-Albania-Montenegro.eu