Postuar më: 23 Prill 2015

Kuici “Të njohim Europën”

Dokumentet e bashkangjitur

Ministria e Integrimit Europian në bashkëpunim me Delegacionin Europian kanë përgatitur një kuiz me 50 pyetje, “Të njohim Europën”.

Të gjithë nxënësit e interesuar të gjimnazeve mund të plotësojnë kuiz-in deri në datën 2 maj.

Përgjigjet mund ti nisnin në adresën si më poshtë.

Kuic.europa@integrimi.gov.al

Bashkëlidhur gjeni kuicin te cilin mund ta shkarkoni.