Postuar më: 10 Mars 2017

Event lançues për Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar Interreg IPA BNK Itali- Shqipëri- Mal i Zi 2014-2020

Dokumentet e bashkangjitur

Në kuadër të prezantimit të programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Itali- Shqipëri- Mal I Zi dhe përgatitjeve për hapjen e thirrjes së pare për projekt propozime, Ministria e Integrimit Europian, të mërkurën, dt.15 Mars (9.30-13:30), “Hotel Sheraton”, organizon një Konferencë hapëse me pjesëmarrjen e strukturave drejtuese të programit dhe palët e interesuara.

Për më shumë detaje bashkëlidhur këtij njoftimi, gjeni axhendën e këtij aktiviteti.