Postuar më: 04 Maj 2017

Aktiviteti “DYER TË HAPURA PËR RININË”

Dokumentet e bashkangjitur

Ministria e Integrimit Europian së bashku me Kuvendin e Republikës së Shqipërisë në kuadër të Ditës së Europës , 9 Maj 2017 ora 11:00,  organizon aktivitetin “DYER TË HAPURA PËR RININË”

Bashkëlidhur axhenda e aktivitetit.