Geron Ibrahimi

Këshilltar për Menaxhimin e Asistencës në BE