Departmente

Drejtoria për Politikat Sektoriale

Ilirjan Xhezo

Kontakt:

Email: ilirjan.xhezo@integrimi.gov.al

Drejtoria e Ligjeve të Bashkimt Evropian

Xhoana Lilaj

Kontakt:

Email: xhoana.lilaj@integrimi.gov.al

Drejtoria e Jetësimit të Prioriteteve dhe Sekretariati Evropian

Vjollca Lleshi

Kontakt:

Email: vjollca.lleshi@integrimi.gov.al

Drejtoria e Programimit të Asistencës së BE

Ana Xhilaga

Kontakt:

Email: ana.xhilaga@integrimi.gov.al

Drejtoria e Programimit dhe Monitorimit të Projekteve të Asistencës së BE-së

Redih Lleshi

Kontakt:

Tel: + 355 4 2 228623

Email: redih.lleshi@integrimi.gov.al

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve

Sention Zotaj

Kontakt:

Email: sention.zotaj@integrimi.gov.al