Postuar më: 08 Shkurt 2017

Raport mbi takimin konsultativ me Shoqërinë Civile mbi Raportin e vitit 2016 të Komisionit Europian për Shqipërinë