Postuar më: 14 Maj 2015

Koordinator për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit 

Sonila Meksi

Email: sonila.meksi@integrimi.gov.al

Telefon: +355 (0)4 2228623 ext 429, numri jeshil (pa pagesë) 08000809

Adresa: Ministria e Integrimit
                Blv. "Deshmoret e Kombit",
                sheshi "Nene Tereza" nr. 1010
                Tiranë, Shqipëri